Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 19. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Běčák Pavel .. ..
Binar Zdeněk ..
Juchelka Gabriel - .. .. .. .. .. .. -
Petulová Věra ..
Reichertová Šárka .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
238 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Borunská Radka
8 přesun >> ANJ 3.P (2.sk) na 22.10. 1. hod
Guřanová Martina
7 přesun << EKO 4.P 05 z 22.10. 6. hod
Hanzlík Daniel
1 přesun << MAT 2.B 126 z 1. hod
1 přesun >> MAT 2.B na 1. hod
5 přesun << MAT 2.C 126 z 5. hod
5 přesun >> MAT 2.C na 5. hod
Kůrečková Marie
6 navíc UCE 4.B 122
Legerská Jitka
1 přesun << PRZ 3.P 05 z 7. hod
2 přesun << DOP 2.P 05 z 21.10. 7. hod
7 přesun >> PRZ 3.P na 1. hod
Mihačová Pavlína
7 změna INT 2.C (1.sk) 121
Najman Pavel
5 přesun << STA 2.A (1.sk) 100 z 5. hod
5 přesun >> STA 2.A (1.sk) na 5. hod
6 přesun << STA 2.B (2.sk) 100 z 6. hod
6 přesun >> STA 2.B (2.sk) na 6. hod
Rádek Lukáš
1 přesun >> MAT 3.P na 4. hod
3 přesun << MAT 3.S 04 z 20.10. 7. hod
4 přesun << MAT 3.P 05 z 1. hod
7 přesun >> MAT 4.S na 21.10. 1. hod
Šafránková Zuzana
6 přesun >> CJL 4.S na 22.10. 4. hod
Věntus Radomír
8 navíc UCE 4.D 235
Změny v rozvrzích tříd
1.C
1 ANJ 1.sk odpadá (Re)
2.A
5 STA 1.sk 100 přesun << Nj z 5. hod
5 STA 1.sk přesun >> na 19.10. 5. hod
6 PEK 1.sk odpadá (Pt)
2.B
1 MAT 126 přesun << Hk z 1. hod
1 MAT přesun >> na 19.10. 1. hod
6 STA 2.sk 100 přesun << Nj z 6. hod
6 STA 2.sk přesun >> na 19.10. 6. hod
2.C
5 MAT 126 přesun << Hk z 5. hod
5 MAT přesun >> na 19.10. 5. hod
7 INT 1.sk 121 změna Mi
2.P
0 PRX 1.sk odpadá (Be)
1 PRX 1.sk odpadá (Be)
2 DOP 05 přesun << Le z 21.10. 7. hod
2 LIT odpadá (Ju)
3.C
5 MAT odpadá (Bi)
3.P
1 PRZ 05 přesun << Le z 7. hod
1 MAT přesun >> na 19.10. 4. hod
4 MAT 05 přesun << z 1. hod
4 OBP odpadá (Ju)
6 OBN odpadá (Ju)
7 PRZ přesun >> na 19.10. 1. hod
8 ANJ 2.sk přesun >> na 22.10. 1. hod
3.S
3 MAT 04 přesun << z 20.10. 7. hod
3 APP odpadá (Ju)
4.B
6 UCE 122 navíc Kr
4.D
8 UCE 235 navíc
4.P
7 EKO 05 přesun << Gn z 22.10. 6. hod
7 OBN odpadá (Ju)
4.S
5 OBN odpadá (Ju)
6 CJL přesun >> na 22.10. 4. hod
7 MAT přesun >> na 21.10. 1. hod
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou