Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.
v
v

Změny v rozvrhu Friday 16. 4.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kuchyňová Hana .. - - ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Butrym Anatoli
4 navíc NEJ 3.B (něm) DisV
Hanzlík Daniel
4 přesun << FCH 1.B 359 z 15.4. 1. hod
Klumpnerová Miluše
2 navíc EKO 1.B (2.sk) 102
Pavlíčková Olga
3 navíc ANJ 1.A (1.sk) 242
Petulová Věra
4 navíc KOR 3.C 118
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 ANJ 1.sk 242 navíc Pv
1.B
2 EKO 2.sk 102 navíc Kl
4 FCH 359 přesun << Hk z 15.4. 1. hod
3.B
4 NEJ něm DisV navíc Bm
4 NEJ něm odpadá (Ku)
3.C
4 KOR 118 navíc Pt
3.D
4 NEJ něm DisV navíc Bm
4 NEJ něm odpadá (Ku)
4.B
1 CJL odpadá (Ku)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou